ما باید با بصیرت تمام بیندیشیم
که چرا این دسته از کفار و ناباوران در ضد تبلیغ عاشورا ، این همه عناد و لجاجت دارند؟؟
چرا فاجعه ای که در ۱۴ قرن پیش رخ داده ، این همه آنان را نگران کرده است؟؟
چون نهضت ادامه دارد….

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد