به گزارش خبرنگارمیثاق نیوز، براساس اعلام آموزش و پرورشی‌ها به منظور جبران عقب ماندگی‌های تحصیلی که بر اثر تعطیلات پی در پی در طول سال تحصیلی رخ داده است؛ در اقدامی مشترک میان رسانه ملی و آموزش و پرورش برنامه‌های درسی در قالب باکس‌های آموزشی حدود نیم ساعته برای دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف آموزش داده می‌شود.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم برای فردا (چهارشنبه) ۲۱ اسفند به قرار زیر است:

متوسطه دوم:

دوره تحصیلی مقطع تحصیلی ساعت پخش درس
متوسطه دوم دهم۱۴:۳۰-۱۵:۰۰شیمی
متوسطه دومدهم۱۵:۰۰-۱۵:۳۰آمادگی دفاعی
متوسطه دومیازدهم۱۵:۳۰-۱۶:۰۰زبان خارجی
متوسطه دومیازدهم۱۶:۰۰-۱۶:۳۰فارسی۲
متوسطه دومدوازدهم۱۶:۳۰-۱۷:۰۰زبان خارجی 
متوسطه دومدوازدهم۱۷:۰۰-۱۷:۳۰حسابان ۲
متوسطه دومدوازدهم۲۲:۰۰هندسه ۳
متوسطه دومدوازدهم۲۲:۳۰-۲۳:۰۰درس زیست شناسی ۳ رشته تجربی

متوسطه اول 

دوره تحصیلی مقطع تحصیلی ساعت پخش درس
متوسطه اولهفتم۸:۰۰-۸:۲۰علوم
متوسطه اولنهم۸:۲۰-۸:۴۵ریاضی
متوسطه اولهشتم۸:۴۵-۹:۱۰علوم
متوسطه اولنهم۹:۱۰-۹:۳۰ریاضی

دوره ابتدایی:

دوره تحصیلی مقطع تحصیلی ساعت پخش درس
ابتداییاول۱۰:۳۰-۱۱:۰۰ریاضی
ابتداییدوم۱۱:۰۰-۱۱:۳۰ریاضی
ابتداییسوم۱۱:۳۰-۱۲:۰۰فارسی و نگارش
ابتداییچهارم۱۲:۲۰-۱۲:۵۰ریاضی
ابتداییپنجم۱۲:۵۰-۱۳:۲۰علوم تجربی 
ابتداییششم۱۳:۲۰-۱۳:۵۰ریاضی

 

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه چهار برای مقطع تحصیلی متوسطه دوم برای فردا (سه‌شنبه) ۲۰ اسفند به قرار زیر است:

متوسطه دوم:

دوره تحصیلی مقطع تحصیلی ساعت پخش درس
متوسطه دوم دهم۸:۰۰-۸:۳۰تاریخ ۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
متوسطه دومدوازدهم۸:۳۰-۹:۰۰اصول عقاید ۳ رشته علوم و معارف اسلامی
متوسطه دومدهم۹:۰۰-۹:۳۰عربی زبان قرآن ۱ رشته علوم و معارف اسلامی
متوسطه دومیازدهم۹:۳۰-۱۰:۰۰احکام۲ رشته‌های علوم و معارف اسلامی
متوسطه دومدوازدهم۱۰:۰۰-۱۰:۳۰احکام ۳ رشته‌های علوم و معارف اسلامی
متوسطه دومدوازدهم۱۰:۳۰-۱۱:۰۰تاریخ اسلام ۳ رشته‌ علوم ومعارف اسلامی

 

دوره متوسطه دوم رشته‌های فنی حرفه ای و کاردانش:

متوسطه دومیازدهم ۱۱:۰۰-۱۱:۳۰ریاضی ۳ پودمان ۴
متوسطه دومیازدهم۱۱:۳۰-۱۲:۰۰زیست شناسی
متوسطه دومدهم۱۳:۰۰-۱۳:۳۰خرید و فروش پودمان ۳ شاخه فنی و حرفه‌ای
متوسطه دومیازدهم۱۳:۳۰-۱۴:۰۰حسابداری اموال و انبار پودمان ۴شاخه فنی و حرفه‌ای

 

انتهای پیام/

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد