به گزارش خبرنگار میثاق نیوز، براساس اعلام آموزش و پرورشی‌ها به منظور جبران عقب ماندگی‌های تحصیلی که بر اثر تعطیلات پی در پی در طول سال تحصیلی رخ داده است؛ در اقدامی مشترک میان رسانه ملی و آموزش و پرورش برنامه‌های درسی در قالب باکس‌های آموزشی حدود نیم ساعته برای دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف آموزش داده می‌شود.

 

 

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم برای فردا (پنج شنبه) ۲۲ اسفند به قرار زیر است:

متوسطه دوم:

دوره تحصیلی مقطع تحصیلی ساعت پخش درس
متوسطه دوم دهم۱۴:۳۰-۱۵:۰۰۱۵ درس هندسه۱پایه۱۰ رشته ریاضی
متوسطه دومدهم۱۵:۰۰-۱۵:۳۰درس تفکر وسواد رسانه ای پایه۱۰همه رشته ها
متوسطه دومیازدهم۱۵:۳۰-۱۶:۰۰درس شیمی ۲ پایه۱۱رشته های ریاضی و تجربی
متوسطه دومیازدهم۱۶:۰۰-۱۶:۳۰درس نگارش ۲پایه یازدهم همه رشته ها
متوسطه دومدوازدهم۱۶:۳۰-۱۷:۰۰درس درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ریاضی فیزیک
متوسطه دومدوازدهم۱۷:۰۰-۱۷:۳۰درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته تجربی

متوسطه اول 

دوره تحصیلی مقطع تحصیلی ساعت پخش درس
متوسطه اولهفتم۸:۰۰-۸:۲۰درس ادبیات فارسی پایه ۷
متوسطه اولنهم۸:۲۰-۸:۴۵درس مطالعات اجتماعی پایه ۹
متوسطه اولهشتم۸:۴۵-۹:۱۰درس ادبیات فارسی پایه ۸
متوسطه اولنهم۹:۱۰-۹:۳۰درس زبان انگلیسی پایه ۷ 

دوره ابتدایی:

دوره تحصیلی مقطع تحصیلی ساعت پخش درس
ابتداییاول۱۰:۳۰-۱۱:۰۰کتاب قرآن وفارسی پایه ۱
ابتداییدوم۱۱:۰۰-۱۱:۳۰کتاب قرآن و هدیه های آسمانی پایه ۲
ابتداییسوم۱۱:۳۰-۱۲:۰۰کتاب بازی وریاضی پایه۳ 
ابتداییچهارم۱۲:۲۰-۱۲:۵۰کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ۴
ابتداییپنجم۱۲:۵۰-۱۳:۲۰کتاب بازی و ریاضی پایه ۵  
ابتداییششم۱۳:۲۰-۱۳:۵۰کتاب قرآن و هدیه ها پایه ۶

 

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه چهار برای مقطع تحصیلی متوسطه دوم برای فردا (سه‌شنبه) ۲۰ اسفند به قرار زیر است:

متوسطه دوم:

دوره تحصیلی مقطع تحصیلی ساعت پخش درس
متوسطه دوم دهم۸:۰۰-۸:۳۰درس اقتصاد پایه ۱۰رشته ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
متوسطه دومدوازدهم۸:۳۰-۹:۰۰درس عربی زبان قرآن۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی
متوسطه دومدهم۹:۰۰-۹:۳۰درس تاریخ اسلام۱پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی
متوسطه دومیازدهم۹:۳۰-۱۰:۰۰درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی
متوسطه دومدوازدهم۱۰:۰۰-۱۰:۳۰درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
متوسطه دومدوازدهم۱۰:۳۰-۱۱:۰۰درس اخلاق اسلامی۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

 

دوره متوسطه دوم رشته‌های فنی حرفه ای و کاردانش:

متوسطه دومیازدهم ۱۱:۰۰-۱۱:۳۰درس کارگاه نوآوری وکارآفرینی پودمان۳
متوسطه دومیازدهم۱۱:۳۰-۱۲:۰۰کتاب آب و خاک وگیاه پودمان۴پایه۱۰ شاخه فنی حرفه ای
متوسطه دومدهم۱۳:۰۰-۱۳:۳۰کتاب محاسبات وبرآوردها پایه۱۰پودمان۴ رشته حسابداری شاخه فنی حرفه ای
متوسطه دومیازدهم۱۳:۳۰-۱۴:۰۰کتاب محاسبات وبرآوردها پودمان۴ پایه۱۰
رشته حسابداری شاخه فنی حرفه ای

 

انتهای پیام/

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد