🔸رسانه با استفاده از فنون مختلف سعی می‌کند تا مخاطب را اقناع و او را با اهداف خود همسو کند. یکی از این فنون، تکنیک ترس است. برخی رسانه‌ها با استفاده از روش القای ترس تلاش می‌کنند مخاطب را از کاری نهی یا با برانگیختن حساسیتش، او را به سمت پذیرش مفهومی هدایت کنند. شما به‌عنوان مخاطب فعال در فضای مجازی آیا با تکنیک ترس آشنا هستید؟

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد